Plåtslagare

Vi är din kompetenta plåtslagare

Det många inte tänker på då det kommer till det arbete som vi plåtslagare utför är vilket precisionsjobb det hela handlar om. Det handlar om att mäta, det handlar om att bocka in plåt för att få den att passa i en annan bit, det handlar om att skarva på rätt sätt, det handlar om att falsa, klippa och breda ut.

Som plåtslagare ska man även vara en riktig problemlösare och ha en god fantasi som gör att man kan klara de klurigheter man dagligen ställs inför. Allt detta är en konstform som tar år att lära sig.

Ser man yrket ur den här synvinkeln så är det också lättare att förstå varför man inte kan välja plåtslagare på måfå – risken är för stor att arbetet i fråga inte blir utfört på ett korrekt sätt. Just då det kommer till plåtjobb – i synnerhet på tak – så har man sällan råd att misslyckas. Kostnaderna för exempelvis vattenskador kan bli extremt höga.

Plåtslagare Bromma

Utbildad personal som lämnar garanti 

Vi har den erfarenhet som krävs och hemligheten till varför vi lyckas med våra projekt är att vi tar alla på lika stort allvar. Oavsett om det handlar om att bandlägga ett större tak med plåt eller om det handlar om ett rent precisionsjobb som att klå en skorsten i plåt så kan du lita på att vi lämnar ett högkvalitativt jobb efter oss. Naturligtvis med 10-års garanti på arbetet. Samtliga våra anställda är utbildade plåtslagare med erfarenhet av alla typer av jobb. Vi jobbar alltid med kunden i fokus och håller den tidsplan ochdet pris vi kommit överens om. Du ska känna dig nöjd med oss, med priset och med det utförda jobbet – det är vårt mål.

Två typer av plåttak

I dagsläget så är det framförallt två typer av plåttak som är vanligt förekommande i Sverige. Vi erbjuder oss att hjälpa dig med båda dessa och med samma stora fokus på kvalitet. Vi hjälper dig gärna med en inspektion av ditt hus och där vi ser vilken typ av plåt som passar bäst för dig. Naturligtvis så tar vi dina önskemål i beaktande och vi fungerar gärna som bollplank till dig i valet. Om vi presenterar plåttaken lite snabbt så ser det ut som följer: 

  • Profilerad Plåt: Den profilerade plåten har en tydlig karaktär och kommer i färdiga sektioner. Sedan 60-talet har profilerad plåt varit vanligt förekommande i Sverige. Till en början främst inom industrin – men under senare år så har allt fler vanliga villors tak börjat kläs i profilerad plåt. Detta då man numera kan få denna typ av plåt i exempelvis tegelimitation; något som gör att husets tak ser ut att vara av tegel – men där man på köpet får alla de fördelar som finns i ett vanligt plåttak. Vi är experter på att jobba med profilerad plåt och vi berättar gärna mer om hur vi arbetar med detta.

  • Falsad plåt: Det klassiska plåttaket – som du förmodligen tänker på då du hör ordet – är gjort i falsad plåt. Numera så sätter man ofta denna typ av tak på plats medhjälp av bandtäckning; detta från takfot till nock där plåten kommer i stora band. Fördelen med detta är att skarvarna blir färre och att taket således blir mindre sårbart för vatten och för annan väta.

Vi jobbar även med skivtäckning för den som vill ha ett lite mer exklusivt tak. Skivtäckning ger fler skarvar i och med att fler – mindre – skivor ska falsas ihop med varandra. Här krävs det riktig yrkeskunskap och erfarenhet; något som vi har. 

Naturligtvis så kan vi även jobba med andra typer av plåt och vi kan även bistå dig med annan hjälp än det rena takläggningen. Taksäkerhet, taktvätt, beklädning av skorstenar samt plåtjobb vid exempelvis ventilationstrummor och annat är några av de tjänster vi erbjuder. Du är mer än välkommen att kontakta oss för mer information kring vår verksamhet.

Vi arbetar i Bromma samt hela Storstockholmsregionen